יש מי שבטוח שהכל בגלל הקסדה הצבאית. יש מי שמשוכנע שהכל עניין של גנטיקה – ושהוא חייב לרשת את הקרחת של אבא שלו .

יש תרופה להתקרחות גברית-טיפוסית. היא ניתנת במרשם – ומאושרת על ידי משרד הבריאות.

לייעוץ בנושא תרופת המרשם יש באפשרותך להתייעץ עם מומחיםקבע תור לרופא העור שלך עוד היום!

הקלק על הקופה אליה אתה שייך.

טיפולים

אפשר להתוודות אצל החבר הכי טוב, אפשר להתייעץ עם סבתא. אבל רק אצל הרופא תוכל לשמוע פרטים מלאים אודות שלוש אפשרויות הטיפול העיקריות: תרופות מרשם - טבליה אותה רק הרופא יכול לרשום לך, תכשירים חיצוניים או השתלת שיער.a

Syndicate content Syndicate content
השימוש בחלק זה של האתר הינו בכפוף לכללים דלהלן:
  • המידע באתר מובא כמו שהוא: השימוש בו הוא על אחריות הקורא בלבד ולא תהיה לו כל תביעה כלפי האחראים לאתר.
  • המידע מיועד אך ורק לרופאים/ות או רוקחים/ות או אחים/יות המוסמכים/ות לעסוק במקצועם/ן בישראל.
הבהרה משפטית
  • התכנים המופיעים באתר נועדו לשם אספקת אינפורמציה רפואית כללית בלבד ואינם בגדר עיצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה על בסיס אישי ופרטני. מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים/מצוטטים/מופנים באתר היא לסייע בידי המעיינים בו להרחיב את בסיס הידע שלהם בנושאים המובאים בו, טרם הפנייה למומחה הרלוונטי. התכנים עשויים לבטא אסכולה רפואית מסויימת או דיעה אישית של הכותב בלבד. כמו כן, עשויים התכנים להיות תלויים בנסיבות העובדתיות של מקרה ספציפי ויש להתייחס אליהם בזהירות הנדרשת. אין להסתמך על מידע המופיע באתר לשם טיפול רפואי כלשהו והעושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית.
  • כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בתכניו ובעיצובו, בין אם המדובר בתוכן טקסטואלי או גרפי, שייכות במלואן ל-MSD. אין להעתיק, להציג, להפיץ, לשכפל או למסור לצד שלישי כלשהו את האתר או תכניו ללא קבלת הסכמתה של חברת MSD מראש ובכתב.
  • MSD והגורמים המפעילים את האתר אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשביהם, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל הגורמים המפעילים או מי מספקיהם או לא ייפגע מכל סיבה אחרת, ו-MSD והגורמים המפעילים לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש באתר או לרכושו עקב כך.
  • MSD והגורמים המפעילים את האתר לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, כספי או אחר, שייגרם למשתמש עקב שימוש או הסתמכות על מידע שמופיע באתר
  • MSD מאפשרת לכל אדם להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר. ברם MSD תהא רשאית, להסיר מידע ו/או למנוע או להפסיק שימוש באתר, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.